90 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Disambig gray.svg Ари адаҟьа «90 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 90 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
90

90 (ԥшьынҩажәи жәаба)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 90.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]