Перейти к содержанию

72 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «72 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 72 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
72

72 (хынҩажәи жәаҩа)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 72.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]