Перейти к содержанию

80 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «80 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 80 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
80

80 (ԥшьынҩажәа)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 80.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]