Перейти к содержанию

60 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «60 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 60 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
60

60 (хынҩажәа)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 60.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]