Перейти к содержанию

62 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «62 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 62 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
62

62 (хынҩажәи ҩба)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 62.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]