Перейти к содержанию

69 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «69 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 69 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
69

69 (хынҩажәи жәба)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 69.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]