Перейти к содержанию

76 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «76 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 76 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
76

76 (хынҩажәи жәаф)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 76.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]