Перейти к содержанию

70 (ахыԥхьаӡара)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «70 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 70 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
70

70 (хынҩажәи жәаба)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 70.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]