Ҩажәеи жәыху

Авикипедиа, аенциклопедиа хту
Перейти к: Анавигациа, Аҧшаара
35

Ҩажәеи жәыху, ахыҧхьаӡара 35.

35 is a tetrahedral number
The 35 free hexominoes