Перейти к содержанию

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа

, кириллтәи аҩыратә архаикатә иажәхьоу нбан.


Асимволзы аинформациа
Асимвол
Иуникод ахьӡ CYRILLIC CAPITAL LETTER
SOFT EL
CYRILLIC SMALL LETTER
SOFT EL
Акодркра ижәабашьаҭоу ижәафшьаҭоу ижәабашьаҭоу ижәафшьаҭоу
Иуникод 42596 U+A664 42597 U+A665
UTF-8 234 153 164 EA 99 A4 234 153 165 EA 99 A5
Асимвол ахыԥхьаӡаратә еимадара Ꙥ Ꙥ ꙥ ꙥ