Перейти к содержанию

Ү

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа

Ү, үкириллтәи аҩыратә нбан.


Асимволзы аинформациа
Асимвол Ү ү
Иуникод ахьӡ CYRILLIC CAPITAL LETTER
STRAIGHT U
CYRILLIC SMALL LETTER
STRAIGHT U
Акодркра ижәабашьаҭоу ижәафшьаҭоу ижәабашьаҭоу ижәафшьаҭоу
Иуникод 1198 U+04AE 1199 U+04AF
UTF-8 210 174 D2 AE 210 175 D2 AF
Асимвол ахыԥхьаӡаратә еимадара Ү Ү ү ү