Перейти к содержанию

Ӏ

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа

Ӏ, ӏкириллтәи аҩыратә нбан.


Асимволзы аинформациа
Асимвол Ӏ ӏ
Иуникод ахьӡ CYRILLIC LETTER PALOCHKA CYRILLIC SMALL LETTER PALOCHKA
Акодркра ижәабашьаҭоу ижәафшьаҭоу ижәабашьаҭоу ижәафшьаҭоу
Иуникод 1216 U+04C0 1231 U+04CF
UTF-8 211 128 D3 80 211 143 D3 8F
Асимвол ахыԥхьаӡаратә еимадара Ӏ Ӏ ӏ ӏ