Ѝ

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа

Ѝ, ѝкириллтәи аҩыратә нбан.


Асимволзы аинформациа
Асимвол Ѝ ѝ
Иуникод ахьӡ CYRILLIC CAPITAL LETTER
I WITH GRAVE
CYRILLIC SMALL LETTER
I WITH GRAVE
Акодркра ижәабашьаҭоу ижәафшьаҭоу ижәабашьаҭоу ижәафшьаҭоу
Иуникод 1037 U+040D 1117 U+045D
UTF-8 208 141 D0 8D 209 157 D1 9D
Асимвол ахыԥхьаӡаратә еимадара Ѝ Ѝ ѝ ѝ