Ъ

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа

Ъ, ъкириллтәи аҩыратә нбан.


Асимволзы аинформациа
Асимвол Ъ ъ
Иуникод ахьӡ CYRILLIC CAPITAL LETTER HARD SIGN CYRILLIC SMALL LETTER HARD SIGN CYRILLIC SMALL LETTER TALL HARD SIGN
Акодркра ижәабашьаҭоу ижәафшьаҭоу ижәабашьаҭоу ижәафшьаҭоу ижәабашьаҭоу ижәафшьаҭоу
Иуникод 1066 U+042A 1098 U+044A 7302 U+1C86
UTF-8 208 170 D0 AA 209 138 D1 8A 225 178 134 E1 B2 86
Асимвол ахыԥхьаӡаратә еимадара Ъ Ъ ъ ъ ᲆ ᲆ
Хьыӡҳәалатәи асимвол еимадара Ъ ъ
KOI8-Rи KOI8-Uи 255 FF 223 DF
Code page 855 159 9F 158 9E
Code page 866 154 9A 234 EA
Windows-1251 218 DA 250 FA
MacCyrillic 154 9A 250 FA

Азхьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]