Ԥсахара

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ақыҭа
Ԥсахара
Атәыла Flag of the Republic of Abkhazia.svg Аԥсны Аҳәынҭқарра (5)
Flag of Georgia.svg Қырҭтәыла (188)
Акоординатқәа 43°15′20″ ҩ. ҭ., 40°17′45″ мг. н.
Ацентр агдыра 20 m
Ауааԥсыра рхыԥхьаӡара  ҩык
Асааҭтә зона UTC+3:00
Карта

Ԥсахара[1] (ақырҭ. კოლხიდა) — Аԥсны иҟоу ақыҭа.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]

  1. Кәарҷиа В. Е., «Аԥсны атопонимика», Аԥсны анаукақәа ракадемиа, Д. И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, Аҟәа, 2002