Мысра (ақыҭа)

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «Мысра (ақыҭа)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: Мысра (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
Ақыҭа
Мысра
Атәыла Аԥсны Аҳәынҭқарра (5)
Қырҭтәыла (188)
Акоординатқәа 43°9′10″ ҩ. ҭ., 40°27′35″ мг. н.
Аофициалтә бызшәақәа Аԥсуа бызшәа
Аурыс бызшәа
Ауааԥсыра рхыԥхьаӡара 50 ҩык
Асааҭтә зона UTC+3:00
Карта

Мысра (ақырҭ. მიუსერა). Гәдоуҭа араион.

Алитература[аредакциазура | акод аредакциазура]

Азхьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]