Ацгәы

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ишԥа Taxobox аԥхьараАцгәы
асахьа альтернативтә еилыркаа игуп
Аҭҵаарадырратә еихшара
Раҳра аԥстәқәа (Animalia)
Атип ахордатәқәа (Chordata)
Акласс ахшфацәа (Mammalia)
Ауеиҭа ижьышақәо (Carnivora)
Аҭаацәара ацыгәқәа (Felidae)
Аҭаацәареиҵа ацгәы хәыҷқәа (Felinae)
Ашьҭра ацгәы (Felis)
Аҩлаатә хьӡы
Felis catus
Linnaeus, 1758 ш.
Ацгәы аҵла дықәуп.

Ацгәы́[1], Ацгу́[2] (алаҭ. Félis silvéstris cátus) — аҩнытә ԥстәы, хшыла ичо, ацыгәқәа рҭаацәара.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]