Алым

Авикипедиа, аенциклопедиа хту
Перейти к: Анавигациа, Аҧшаара
Алым Питсбургтәи зоопарк аҿы

А́лым (алаҭ. Panthera leo) - агыгшәыгатә ахш ирфо аҧсаатәқәа рыхкы, еиҳаӡоу аҧстәы ацгәықәа рҭаацәарантәи, атигр ашьҭахь.