Агагауз бызшәа

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа

Агагауз бызшәа[1] (gagauz dili, gagauzça)

Азгәаҭақәа[аредакциазура | акод аредакциазура]