Абашкьыр бызшәа

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Абашкир бызшәа» аҿынтә еиҭа ишьҭиз)

Абашкьыр бызшәа[1], Абашкир бызшәа[2] (абашк. Башҡорт теле)

Азгәаҭақәа[аредакциазура | акод аредакциазура]