Азербаиџьан

Авикипедиа, аенциклопедиа хту
Перейти к: Анавигациа, Аҧшаара

'Азербаиџьан'
Azərbaycan
абыраҟ агерб
Абыраҟ Агерб
Агимн: «Azərbaycan Marşı»
Арука
Абызшәа Азербаиџьан
Ахада Ильҳам Алиев
Аланхо 9 165 000-ҩык. (2011 ш.)
Аҵанакы 86 600 км2
Авалиута Азербаиџьантәи аманаҭ (AZN)
Асааҭтә зона (UTC +4)
Аинтернет код .az
Ателефон код +994

Азербаиџьан Аҳәынҭқарра (аз. Azərbaycan Respublikası) – Кавказ мрагылара аган ахь ала иҟоуп.

Аҵанакы – 86 600 км².

Аҳәынҭқарра иаланхо – 9 165 000-ҩык. (2011 ш.).


Азербаиџьаншәа аҳәынҭқарратәи бызшәа ауоп.

Аҭоурых[ариашамҭа]

Аҳәынҭқарра хьыӡқәа: