1

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Ари адаҟьа «1» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 1 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.
Азқьышықәсқәа: Ҳ. ҟ. I · I · II
Ашәышақәсқәа: Ҳ. ҟ. I · I · II
Ашықәсқәа: Ҳ. ҟ. 3 · Ҳ. ҟ. 2 · Ҳ. ҟ. 1 
1
2 · 3 · 4

1 (акы) шықәсаиулиантәи амзар 1-тәи ашықәс ауп.


Ахҭысқəа

Ажьырныҳәамза

Жәабранмза

Хәажәкырамза

Мшаԥымза

Лаҵарамза

Рашәарамза

Ԥхынгәымза

Нанҳәамза

Цәыббрамза

Жьҭаарамза

Абҵарамза

Ԥхынҷкәынмза

Иит

Рыԥсҭазаара иалҵит

Азхьарԥшқәа