Перейти к содержанию

Аҩадатәи Америка

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Аҩадатәи Америка

Аҩадатәи Америка (англ. North America)— аконтинент.