Аџьам бызшәа

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа

Аџьам бызшәа[1] фарси (زبان فارسی [zæ'bɒːne fɒːr’siː])

Азгәаҭақәа[аредакциазура | акод аредакциазура]