Аспорт

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Аспорт

Аспорт (англ. sport, ажәытәтәи французантә афр. desport "аҳәмарра", "агәырҿыхара" аркьаҿра) -