Асланбыҭә

Авикипедиа, аенциклопедиа хту
Перейти к: Анавигациа, Аҧшаара
Асланбыҭәқәа

Áсланбыҭәқәа (алаҭ. Mammuthus) — ииаӡаахьо хшыла иҩычо, аҵааршәыра аамҭазы инхоз. Урҭ роура: 5.5 метрак иҟоуп, рыкапан 10-12 тон.