Аславианбжьаратәи бызшәа

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Аславианбжьаратәи бызшәа бираҟ

Аславианбжьаратәи бызшәа (аур. межславянский язык, англ. Interslavic language) — иԥсабаратәым аславиан бызшәа. Апроект авторцәа: анидерланд лингвист Иан ван Стенберген, ачех программаҩҩы Воитиех Мерунка. Ихалхно — 20.000 ҩык.[1]

Алфавит[аредакциазура | акод аредакциазура]

Акириллица алфавит[аредакциазура | акод аредакциазура]

А а Б б В в Г г Д д ДЖ дж
Е е Є є Ж ж З з И и Ј ј
К к Л л Љ љ М м Н н Њ њ
О о П п Р р С с Т т У у
Ф ф Х х Ц ц Ч ч Ш ш Ы ы

Алаҭин алфавит[аредакциазура | акод аредакциазура]

А а B b C c Č č D d DŽ dž
E e Ě ě F f G g H h I i
J j K k L l LJ lj M m N n
NJ nj O o P p R r S s Š š
T t U u V v Y y Z z Ž ž

Абара[аредакциазура | акод аредакциазура]

Шәахә. иара убас[аредакциазура | акод аредакциазура]

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]