Аруҭыул бызшәа

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа

Аруҭыул бызшәа[1] (аруҭ. Мыха́Ӏбишды чӀал)

Азгәаҭақәа[аредакциазура | акод аредакциазура]

  1. Маҳинур Папаԥҳа "Ҩажәеи жәохә шықәса Беигәа Омар иаанда"