Перейти к содержанию

Анорвег амшын

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа

Анорвег амшын Атлантикатә амшынду аҩныҵҟатәи амшын.