Амшын Еиқәа

Авикипедиа, аенциклопедиа хту
Перейти к: Анавигациа, Аҧшаара
NASA рфотоҭыхымҭа акосмос аҟнытә

Амшын Еиқәа — Атлантикатә амшынду аҩныҵҟатәи амшын.