Амрагылара

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Амрагылара аԥшақәа ргәил асахьаҿ

Амрагы́лара[1] (мраг.) — адунеи аган. Адгьыл ахагьежьуеит уахь.

Амрагыларахь ныҟәара амҩақәҵарақәа[аредакциазура | акод аредакциазура]

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]