Перейти к содержанию

Алигур амшын

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа

Алигур амшын Атлантикатә амшынду аҩныҵҟатәи амшын.