Перейти к содержанию

Аладатәи Америка

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Аладатәи Америка

Аладатәи Америка (англ. South America) — Америка аконтинент аладатәи ахәҭа. Ари адунеи ахәҭа мраҭашәаратәи адгьылкәымпылбжаҿы иҟоуп.

Алада-Америкатәи арекордқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]