Акориак бызшәа

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа

Акориак бызшәа[1] (чавʼчывэн, чавʼчываелыел)

Азгәаҭақәа[аредакциазура | акод аредакциазура]