Азербаиџьан агимн

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Азербаиџьан агимн

Азербаиџьан агимн (азер. Azərbaycan marşı) — Азербаиџьан амилаҭтә гимн. Агимн амузика аԥиҵеит Узеир Гаджибеков (1885 — 1948), атекст ажәақәа — Ахмед Джавад (1892 — 1937).

Азербаиџьан маршы
Азербаиџьан бызшәа
Аурыс бызшәа

Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!

Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!

Minlərlə can qurban oldu,
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər!
Hərə bir qəhrəman oldu!

Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!

Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə,
Namusunu hifz etməyə,
Cümlə gənclər müştaqdır!

Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Azərbaycan! Azərbaycan!


Азербайджан! Азербайджан!
Славное отечество сынов-героев

Мы готовы отдать за тебя наши сердца и наши жизни
Все мы готовы пролить за тебя свою кровь
Живи счастливо под трёхцветным знаменем
Живи счастливо под трёхцветным знаменем

Тысячи душ пожертвованы во имя тебя
Грудь твоя была полем сражений
Солдаты отдавали жизнь во имя тебя
Каждый из них стал героем

Стань цветущим садом
Наша жизнь - вечная жертва
В моём сердце
Непередаваемая нежность

Хранить свою честь,
Высоко держать твоё знамя,
Хранить свою честь
Вся молодёжь готова!

Славное Отечество, славное Отечество!
Азербайджан! Азербайджан!
Азербайджан! Азербайджан!