Азанҭатәи абырзентә уахәама

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа

Азанҭатәи абырзентә уахәама (ақырҭ. აზანთის ბერძნების ეკლესია) — Аԥсны азанҭа ақыҭан иҟоу ауахәама. Иргылоуп XIX ашәышықәса алагамҭазы.

Азхьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]