Адаргьын бызшәа

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа

Адаргьын бызшәа[1][2] (дарган мез)

Азгәаҭақәа[аредакциазура | акод аредакциазура]