Абгыӡыр

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Абгыӡыр

Абгы́ӡыр[1] (алаҭ. Córnus mas) — ҵиаа.

Ахьарԥшқәа[аредакциазура | акод аредакциазура]