Аинтерлингва

Аматериал Авикипедиа аҟынтә - зхы иақәиҭу аенциклопедиа
Интерлингва» аҿынтә еиҭа ишьҭиз)
150px-Interlingua-Logo.png

Аинтерлингва (аинтерл. Interlingua) — адунеижәларбжьаратә бызшәа. Аԥҵаҩы абызшәа IALA.

Шәахә. иара убас[аредакциазура | акод аредакциазура]