Жан Арно

Авикипедиа, аенциклопедиа хту
Перейти к: Анавигациа, Аҧшаара

Жан Арно (Jean Arnault) — ақырҭуа-аҧсуа еимакы аҭыҧаҿы ИАР амаӡаныҟәгаҩ хада иҷыдоу ихаҭарнак.