Аҧсыӡ

Авикипедиа, аенциклопедиа хту
Перейти к: Анавигациа, Аҧшаара
Аҧсыӡ
Аҧсыӡқәа

Аҧсыӡ (алаҭ.Pisces) — аӡыҧстәықәа рхыкласс, инҳоит аӡҵааҿеи аӡымҵааҿеи. Иахьатәи аҧсыӡқәа рыура 7,9 мм акнытә (Paedocypris progenetica) 13,7 м аҟынӡа (акиттәи акула) иаҟаруп.